Umni rad je ništa naspram fizičkog. Umni rad je fizički neizdrživ | Aleksandra Petrovski blog
%d bloggers like this: