Detaljnije

MINUT PRIČE: Kako se beše kaže?!

Da jezik ima kosti mnogi bi ih polomili izgovarajući reč “multipotencijalista”. Hajde polako, slog po slog. Mu-lti-po-ten-ci-ja-li-sta. Bar…